W roku szkolnym 2020/ 2021 w naszym przedszkolu realizowane są następujące programy dydaktyczne:

 • Program  wczesnej nauki czytaniaopracowany na podstawie metody symultaniczno – sekwencyjnejprof. Jagody Cieszyńskiej „Moje sylabki”
 • Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci „Przyjaciele Zippiego”
 • Program wychowawczy  „Ja, Ty, my i nasze wartości”
 • Program preorientacji zawodowej „Kim będę gdy dorosnę”
 • Program promocji zdrowia „Zdrowy przedszkolak”
 • Program wychowania przedszkolnego „Trampolina”  PWN 
 • Program wychowania przedszkolnego  „Kocham przedszkole” WSiP


W roku szkolnym 2019/ 2020 w naszym przedszkolu realizowane są następujące programy dydaktyczne:

 • Program promocji zdrowia „Zdrowy przedszkolak”
 • Program  wczesnej nauki czytania opracowany na podstawie metody symultaniczno – sekwencyjnej prof. Jagody Cieszyńskiej „Moje sylabki”
 • Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci „Przyjaciele Zippiego”
 • Program ekologiczno – przyrodniczy  dla dzieci 4,5 letnich „Ekologia – mądre słowo”
 • Program zajęć muzyczno-ruchowych „Nasze przedszkolaki, to aktywne dzieciaki”
 •  Program edukacyjny dla dzieci 6 – letnich  „Uczymy się kodowania i programowania