W roku szkolnym 2019/ 2020 w naszym przedszkolu realizowane są następujące programy dydaktyczne:

  • Program promocji zdrowia „Zdrowy przedszkolak”
  • Program  wczesnej nauki czytania opracowany na podstawie metody symultaniczno – sekwencyjnej prof. Jagody Cieszyńskiej „Moje sylabki”
  • Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci „Przyjaciele Zippiego”
  • Program ekologiczno – przyrodniczy  dla dzieci 4,5 letnich „Ekologia – mądre słowo”
  • Program zajęć muzyczno-ruchowych „Nasze przedszkolaki, to aktywne dzieciaki”
  •  Program edukacyjny dla dzieci 6 – letnich  „Uczymy się kodowania i programowania