• Procedura funkcjonowania Publicznego Przedszkola Nr 5 w Tarnowie w przypadku stwierdzenia sytuacji kryzysowej
  • Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19
  • Instrukcja wchodzenia do przedszkola w trakcie trwania sytuacji epidemicznej
  • Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
  • Procedura postępowania w związku z kształceniem na odległość