Nasza Misja:

Najmłodsi naszą przyszłością, dlatego:

 • otaczamy ich troskliwą opieką i chcemy, aby czuły się bezpiecznie w naszym przedszkolu;
 • dbamy o ich wszechstronny rozwój przekazując dzieciom umiejętności
  i wiadomości potrzebne  w dalszym życiu;
 • zapewniamy dobrze wyposażoną bazę lokalową oraz wyszkoloną kadrę pedagogiczną;
 • stwarzamy ciepłą i pełną miłości atmosferę, aby zapewnić dzieciom radosne dzieciństwo;
 • kierujemy rozwojem dzieci tak, aby stały się ludźmi otwartymi i tolerancyjnymi.

Proponujemy ciekawe zajęcia dydaktyczne dostosowane do potrzeb dziecka prowadzone różnorodnymi metodami pracy. Korzystamy m.in. z elementów metody dobrego startu, pedagogiki zabawy KLANZA, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, K. Orfa, R. Labana, Przedszkolaki – Krok Drugi, metod relaksacyjnych, zabaw interakcyjnych K. Vopla.

Współpracujemy m.in. z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Zespołem Szkół Muzycznych, Miejską Biblioteką Publiczną, Komendą Policji, Warsztatami Terapii Zajęciowej.

Ponadto proponujemy różnorodne atrakcje m. in. odwiedziny Św. Mikołaja, teatrzyki  
w wykonaniu profesjonalnych aktorów, wróżby andrzejkowe, zabawę karnawałową, powitanie wiosny Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, wycieczki, konkursy
i turnieje.

Rodzicom oferujemy:

 • konsultacje ze specjalistami: logopedą, psychologiem,
 • możliwość obserwowania postępów swoich dzieci na zajęciach otwartych,
 • dostęp do ciekawych artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej   
  w „Kąciku dla rodziców”,
 • możliwość wypowiedzenia się na temat pracy przedszkola w formie ankiety,
 • uroczyste spotkania z okazji Pasowania na Przedszkolaka, Wigilii, Dnia Babci  
  i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, zakończenia roku szkolnego.