Przedszkole Publiczne nr 5 w Tarnowie

Telefon kontaktowy: 14 626 61 80

adres e-mail: dyrpp5@umt.tarnow.pl

Dyrektor: mgr Małgorzata Wojtyś