Procedura funkcjonowania Publicznego Przedszkola Nr 5 w Tarnowie w przypadku stwierdzenia sytuacji kryzysowej:

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19:

Instrukcja wchodzenia do przedszkola w trakcie trwania sytuacji epidemicznej:

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19:

Procedura postępowania w związku z kształceniem na odległość: