Nasza Misja:


Najmłodsi naszą przyszłością, dlatego:
• otaczamy ich troskliwą opieką i chcemy, aby czuły się bezpiecznie w naszym przedszkolu;
• dbamy o ich wszechstronny rozwój przekazując dzieciom umiejętności
i wiadomości potrzebne w dalszym życiu;
• zapewniamy dobrze wyposażoną bazę lokalową oraz wyszkoloną kadrę pedagogiczną;
• stwarzamy ciepłą i pełną miłości atmosferę, aby zapewnić dzieciom radosne dzieciństwo;
• kierujemy rozwojem dzieci tak, aby stały się ludźmi otwartymi i tolerancyjnymi.
Proponujemy ciekawe zajęcia dydaktyczne dostosowane do potrzeb dziecka prowadzone różnorodnymi metodami pracy. Korzystamy m.in. z elementów metody dobrego startu, pedagogiki zabawy KLANZA, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, K. Orfa, R. Labana, Przedszkolaki – Krok Drugi, metod relaksacyjnych, zabaw interakcyjnych K. Vopla.
Współpracujemy m.in. z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Zespołem Szkół Muzycznych, Miejską Biblioteką Publiczną, Komendą Policji, Warsztatami Terapii Zajęciowej.
Ponadto proponujemy różnorodne atrakcje m. in. odwiedziny Św. Mikołaja, teatrzyki
w wykonaniu profesjonalnych aktorów, wróżby andrzejkowe, zabawę karnawałową, powitanie wiosny Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, wycieczki, konkursy
i turnieje.
Rodzicom oferujemy:
• konsultacje ze specjalistami: logopedą, psychologiem,
• możliwość obserwowania postępów swoich dzieci na zajęciach otwartych,
• dostęp do ciekawych artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej
w „Kąciku dla rodziców”,
• możliwość wypowiedzenia się na temat pracy przedszkola w formie ankiety,
• uroczyste spotkania z okazji Pasowania na Przedszkolaka, Wigilii, Dnia Babci
i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, zakończenia roku szkolnego.